Our History 

Організація Державного Відродження України

(ОДВУ)

Організація Державного Відродження України (ОДВУ) створена на терені Америки пол. Евгеном Коновальцем  з Його приїздом до Асторії, Н.Й. в липні, 1929р. Метою її було допомагати борцям за волю України а також дбати про розвиток українського громадського життя в Америці, де і до сьогодні працює в тім напрямку.

Завданням ОДВУ є гуртувати і об’єднювати українців, громадян США, щоб ініціювати та здійснювати різні дії для закріплення та поліпшення стану українського суспілства в США.  Поширювати серед не українського довкілля всіма засобами, щоб краще зрозуміти справи України. Інформувати українське громадянство в США про сучасний стан на українських землях, ширити та закріплювати зрозуміння потреби і допомоги українському народові в духовно-культурному і національному самозбереженні. Плекати духа єдности серед українців та усвідомлення спілних інтересів цілого народу. Мати зв’язки з українськими організаціями не лише в США але і в інших країнах для успішної співпраці з українським гормадянством.

Перший відділ ОДВУ заснований пол. Евгеном Коновальцем в липні, 1929р. в Асторії, Н.Й.  В перше цей відділ був від. УВО, котрий після 1-го З’їзду ОДВУ  завершив своє існування як 1-щий від. ОДВУ в Америці. В ряди ОДВУ включало старшин та воєнів Українських визвольних змагань як і інтелеґенцію, робітників, селян та молодь, котра активно підтримувала діяльність ОДВУ серед української громади.  Творяться відділи по містах Америки де створено 75 відділів ОДВУ.  Почали друкувати видавництва: Першим персовим органом ОДВУ був „Вісник ОДВУ” (1932-1935), „Националіст”(1936-1938),  „Україна”(1939-1947), англомовний „Trident” і „Самостійна Україна” від 1947 р. дотепер. 

В 1934 р.  засновано Українську Летинську Школу ОДВУ. Закуплено літак „Україна” а в 1938 „Націоналіст” в Клівілянді, Огайо.

Під час Другої Світової Війни „FBI” розпочали ревізію проти двох анти комуністичних організацій, цебто УНС і ОДВУ.   Всі конта замороженні а матеряли забрані. Тодійшному голові Центральної Управи ОДВУ д-р Олександерові Грановському вдалося переконати в суді, що ОДВУ це леґальна громадська організація в США. Президент Айзенгавер перепросив ОДВУ, але це було запізно організація була розбита, і тільки мала горська членів ОДВУ залишилася. 

В 1957 р. ОДВУ закупило посілість в Лігайтоні, ПА створило оселю під патроном О. Ольжича. де збудовано йому пам’ятник.  Підчас літньго сезону на оселі ОДВУ ім. О. Ольжича відправляється Свята Літургія в неділі в каплиці Св. Андрея Первозваного.

Від 1958 -2008р. УЗХ проводило молодечі табори. Табори ОДВУ відбулися 2009-2011р.  На оселі відбуваються різного роду імпрези фестивалі, танцювальні табори. Відбувалися Пластові фестивалі, гірсько-ровериські табори та інші.  Що річно оселя влаштовує „Просфору”, „Свячене”, писання писанок, роблення ґерданів де плекає нашу українську культуру та передає її не лише в українському оточенню але і в американському. Від 1992р на оселі відбувається фестиваль вшановання Незалежности України.

Через 90 років існування ОДВУ бере участь та далі уділяється в житті української громади де доклало багато праці та труду для гормадського і культурного розвитку українців у США, для допомоги борцям за волю України та українському народу. 

1230 Beaver Drive, Lehighton PA 18235

© Copyright. All rights reserved.

We need your consent to load the translations

We use a third-party service to translate the website content that may collect data about your activity. Please review the details in the privacy policy and accept the service to view the translations.